KVSFF
PUKKELLAKS ARBEID I SOMMER

Kvalsund Sportsfiskeforening søker  reserver pukkellaks-bekjempere.

Dette til en sommerjobb utenom det vanlige i Finnmark.

Det ventes store innsig av pukkellaks mot laksevassdragene i Finnmark, også mot Kvalsundelva.

Alle fra fylte 18 år kan søke om å delta, og du trenger ikke være foreningsmedlem. Foreningen er igang med å sette opp arbeidsteam, men vi kan ikke love alle søkere plass. 


KVSFF har ansvaret for pukkellaksfella i Kvalsundelva.

Fella skal røktes daglig gjennom sommeren, i hele eller deler av perioden 16. juni - 16. aug. Kanskje går starten tidligere, og kanskje må arbeidet fortsette til september. Tilstrekkelige tilskuddsmidler til røkting, og innsiget av pukkellaks bestemmer.


Lønn/honorar

Det vil bli utbetalt lønn/honorar med kr. 272,- pr. time brutto.

Som tillegg kommer feriepenger, som utbetales 2024.

Du kan benytte skatteetatens regler ift. reisefradrag mellom hjem og arbeidssted. Foreningen gir ikke særskilt pendlertillegg.


Oppgaver

  • Tømming av felle, sortering og avliving av pukkellaks, samt gjenutsetting av annen fisk.
  • Bistå montering, demontering, og vedlikehold av pukkellaksfella.
  • Arbeidsledelse, maskinelt arbeid vil kunne være del av arbeidet avhengig av kompetanse.


Andre arbeidsoppgaver kan være aktuelt.


Arbeidet vil innebære dag- kveld- og helgearbeid.

Det vil være en teamleder på hvert arbeidsteam, der en av teamlederne også vil være arbeidsleder ift. alt feltarbeidet.


Selv om du bare vil bli tilkalt ved behov kan det bli mye jobb. Ved tilkalling kan du si nei til jobb hvis det ikke passer akkurat da, uten at du mister stillingen.


Arbeidet og arbeidsøktene ift. pukkellaksarbeid vil være av midlertidig karakter. Pukkellaksarbeid skiller seg fra de oppgavene som foreningen ordinært håndterer. Det mest fornuftige, vil etter vår mening være imidlertidig ansettelse av tilkallingsvikarer. Dette kan bli et tungt fysisk arbeid der deltakerne kan ha behov for noen dagers pauser innimellom.


Kompetanse

Det stilles ingen krav til formell utdanning, men lokalkunnskap og erfaring fra lignende feltarbeid og/eller praktisk kompetanse vektlegges. Førerkort klasse B er en fordel.

Søkere bør være over 18 år.


Nødvendig opplæring og gjennomgang av sikkerhetsregler og HMS vil bli gitt. Det vil bli gitt tilskudd kr. 2000,- til innkjøp av arbeidsklær som vadebukse, vadesko og jakke for dem som tilsettes.

SØKNAD

Arbeid med pukkellaks

JA
Nei
 
 
 
 
 
 
JA
Nei
 
 

Hvem er du ?

  • Du er glad i friluftsliv
  • Du liker å jobbe ute i all slags vær.
  • Du liker fysik arbeid.
  • Du er god i lagarbeid.
  • Du har en viss erfaring med håndtering av levende fisk.
  • Du er trygg i vann.
  • Du har en stor evne til å stå på.