Medlem
Kvsff.com

Medlemskap Kvalsund Sportsfiskeforening KVSFF

AKTIV FISKER MEDLEMSKAP:

Som medlem "Aktiv fisker" opptas personer fast bosatt innenfor "sektorgrense Kvalsund". (Dette mht. lokal forvaltning av Kvalsundvassdraget). Aldersgrensen er 16 år. 

Kontingent pris:  Over 18 år: Kr. 150,-    16 til 18 år: Kr. 80,-For søknad, fyll ut og send inn skjemaet nederst på denne siden.Aktiv Fisker Medlem (ordinære medlemmer) har rett til rimeligere døgn- og sesongkort, og rett til salgs- /utleieobjekter annonsert av foreningen.

Medlem over 24 år har stemmerett årsmøter.

Krav om bostedsattest:

Søkere må sende kopi av bostedsattest til foreningens adresse.

Dette fås enkelt ved hendvendelse til: skatteetaten.no
Søknader uten bostedsattest behandles ikke.

Medlemsnytt sendes ordinære medlemmer og støttemedlemmer pr. E-post 4 ganger pr. år

(april, juni, august, oktober).

Solnedgang Kvalsund

STØTTEMEDLEMSKAP:
Kontingent:  Kr. 100,-
Som medlem opptas alle personer uansett bosted/land.

Aldersgrensen er 16 år.
For søknad, fyll ut og send inn skjemaet nederst på denne siden.


Som støttemedlem har du ingen andre forpliktelser eller rettigheter (som stemmerett) enn ett ønske om å støtte opp om foreningsarbeidet.


Støttemedlemmer har allikevel rett til salgs- /utleieobjekter, annonsert av foreningen, på lik linje med "Aktiv fisker" medlemmer.

Medlemskap

Fyll ut alle felt, og trykk send.

Aktiv Fisker
Støttemedlem
 
 
 
 
 
 
 

Medlemsperiode:

Kontingent betalt før 1. mai, gjelder fra 1. mai betalingsåret

til og med 30. april kommende år.

Kontingent betalt etter 1. mai, gjelder fra betalingsdato

betalingsåret til og med 30. april kommende år.

Betaling:
Når melding om medlemskap/støttemedlemskap er mottatt

og behandlet, sender foreningen faktura ift. kontingent til din E-post.


( Forrige års medlemmer tilsendes faktura pr. E-post i april mnd., som betales om fortsatt medlemskap/støttemedlemskap ønskes ).