KVSFF
Innrapportering fiskekort

Fangst, null fangst, gjenutsatt fangst, ikke benyttet kort skal innrapporters.

Catch, zero catch, postponed catch, unused card must be reported.

Saalis, nollasaalis, lykätty saalis, käyttämätön kortti on ilmoitettava.


.