KVSFF
HJEM


Velkommen til Kvalsund Sportsfiskeforening KVSFF

Her finner du info om fiske i våre forpaktede vassdrag.

Fiskesesongen er over og anadrom del av Kvalsundvassdraget er stengt for fiske.

The fishing season is over and the anadromous part of the Kvalsund watercourse is closed to fishing.

INNRAPPORTERINGER FISKEKORT

Foreningen mangler alt for mange innrapporteringer av døgnkort og noen sesongkort, til tross for purringer. Ansvarlige for fiskekort som ikke har innrapportert innen sesongslutt 14. sept 2023,

vil bli sanksjonert iht. bestemmelsene.


Fangst, null-fangst, gjenutsatt fangst, ikke benyttet fiskekort innrapporteres her: https://www.inatur.no/fangstrapportering/scanatura

Kvalsund

vassdraget

Kvalsundvassdraget består av Kvalsundelva og Øvre- og Nedre Neverfjordvann, elva mellom vannene samt fredningsområdene Neverfjordelva m/kjoser og Korselva.

Kvalsundelva er en liten lakseførende elv med bestander av laks og sjøørret.

Neverfjordvannene inngår i anadrom strekning, og her kan det fiskes etter innlandsørret og innlandsrøye.

Laks
Laks
Laks
Laks
Laks
Sjøørret


Brennsvik-

vassdraget

Brennsvikvassdraget består av Brennsvikvannet og Brennsvikelva.

Brennsvikvannet er et stort fiskevann på 1,3 km2, med en omkrets på 5,5 km. Vannet har bestander av innlandsørret, innlandsrøye, og en liten bestand sjøørret og sjørøye.

Brennsvikelva er en svært liten elv som bare er egnet til fiske ved god vannstand. Brennsvikelva er ikke særlig egnet for fluefiske.
 

KVSFF er tilsluttet organisasjonen:

Norske Lakseelver representerer forvaltningslag i 114 lakseførende vassdrag, og jobber for å ta vare på bestandene av villaks, sjøørret og sjørøye.


Våre arbeidsområder er blant annet å redusere påvirkning fra lakselus, rømt oppdrettslaks og vassdragsreguleringer.

Medlemslagene er spredt over hele landet fra Lakselv og Kongsfjordelva i nord, til Mandalselva og Audna i sør. Gjennom medlemslagene representerer Norske Lakseelver omlag 10 000 fiskerettshavere.


Det utgjør ca 70 % av alle rettighetshavere til laksevassdrag i Norge.

Hos Arcticflies finner du ett meget stort utvalg av kvalitetsprodukter til fluebinding!


Her selges utstyr til fluefiske, isfiske, telt, agn, og div. annet.

Du finner også et stort og flott utvalg av laksefluer og ørretfluer. Firmaet har både butikk og nettbutikk.

Klikk her for link.


Arcticflies holder til på Skaidi i Hammefest kommune.

NY fangstApp fra Inatur:

Inatur lanserer en ny forbedret laksebørs og rapporterings-løsning denne sesongen.

Appen kan lastes ned i GooglePlay/AppleStore.


Laksebørs: