KVSFF
Kontakt

KONTAKT INFORMASJON

Kvalsund Sportsfiskeforening ( Kvsff ).

Meld fra om brudd på fiskeregler til oppsynet:

Desinfisering utføres alle dager mellom kl. 1730-1800  (Søndager stengt)

Foreningens åpningstider :

Perioden 1. juni - 20. september: 

Alle dager unntatt søndag: kl. 10:00 - 18:00. (Søndag stengt)

Utenom åpningstid besvares henvendelser snarest mulig.

Oppsynet:

Døgnåpent hele fiskesesongen.

Utenom fiskesesong besvares henvendelser snarest mulig.

ADRESSE INFO:

Kvalsund Sportsfiskeforening
Boks 77
9621 KVALSUND

(Organisasjonsnr: 915.168.701)

Bankforbindelse DnB kontonr:
1503 60 35207


Webside:  kvsff.com

Kvalsund Sportsfiskeforening (Kvsff) forpakter de anadrome deler av Kvalsundvassdraget og Brennsvikvassdraget for Finnmarkseiendommen FeFo, samt administrerer fisket både for private grunneiere, og der kommunenes eiendom grenser til Kvalsundelva.

FeFo