KVSFF
Skjellprøver

Skjellprøver

Fiskens ferdskriver


Et enkelt fiskeskjell forteller mye om laksens liv, og kan med rette kalles fiskens ferdsskriver. Skjellprøver gir denne info:


 • Fiskens alder.
 • Oppdrettslaks eller villaks. Registrerer innslaget av rømt oppdrettslaks i fangstene.
 • Hvor gamle og hvor store fiskene var da de forlot elva som smolt.
 • Hvor mange vintre fisken har tilbragt i havet, og hvor godt fisken har vokst under sitt opphold i havet.
 • Historisk arkiv, fiskens livshistorie og genetikk. Forskjellen mellom ulike laksestemmer, graden av genutveksling og innblanding av oppdrettslaks.
 • Kjønnsfordeling i bestandene.


Skjellprøver

Benytt foreningens poskasse til skjellprøver, og delta i trekning av et gavekort på kr. 400,- (for 2024) som kan benyttes i en butikk for friluftsutstyr i Hammerfest. Trekning etter sesongslutt.

 • Postkasse til formålet er plassert nede ved hovedveien (Se bildet)
 • Foreningen videresender prøven kostnadsfritt for deg til Norsk institutt for naturforskning.
 • Du mottar resultat av analysen til din mobiltelefon om ønskelig.
 • PUKKELLAKS:  DET ØNSKES FLERE SKJELLPRØVER AV DENNE !!

1.

2.

Desinfiseringsstasjon
Skjellprøvekonvolutt

Skriv info på konvolutten


Vassdrag, kommune, fiskesone,

Fiskeplass, fiskeart, fangstdato og år. osv.

Men det viktigste er at du måler fiskens lengde fra hode til sporen.


Hvis du skriver inn ditt mobiltlf. nr., får du data fra anlysen når denne er ferdig.


Legg brun konvolutt med skjellprøven i postkassa.


Tørk slimet av fisken på det stedet du skal ta skjellprøven. Fiskeskjell skrapes av med kniv på død fisk, over fiskens midtlinje og mellom rygg- og fettfinnen.

Legg skjellene forsiktig i skjellprøve-konvolutten.

Skjellprøve postkasse

Send E-post til foreningen hvis du trenger skjellprøvekonvolutter, så sender vi noen til deg.

Ønsker du å sende inn prøven selv, legger du skjellprøvekonvolutten(e) i en vanlig konvolutt, som du frankerer med porto, og deretter sender til adressen nedenfor.

Legges i vanlig konvolutt og sendes til:


 • Norsk Institutt for Naturforskning
 • Postboks 5685 Torgarden
 • 7485 Trondheim

Skjellprøvekonvolutt

Skjellprøvekonvolutt
Skjellprøvekonvolutt