KVSFF
Pukkellaksprosjekt 2023

Pukkellaksprosjekt KVSFF 2023

Pukkellaksfelle vil bli etablert i Kvalsundelvas nedre del av sone 2. I det området som vist på bildet. Herfra og videre opp i sone 2 håper vi på et normalt fiske med minimalt/ingen pukkellaks.


Fella etableres straks etter vårflommen, og vil være i drift så lenge det er behov, og foreningen har nok midler til drift.


Statsforvalteren har sponset fellen. Både Statsforvalteren og Hammerfest kommune har gitt midler til drift av pukkellaksprosjektet for denne sesongen.

Foreningen er igang med å sette opp arbeidsteam, men kan ikke love alle søkere jobbmulighet.

Hovedoppgaven blir arbeid med såkalt røkting av pukkellaksfella.

Pukkellaksprosjekt KVSFF